ඖෂධ පනත නිසා අදත් කැබිනට් මාධ්‍ය හමුව උණුසුම්

Wednesday, 07 September 2016 - 18:13

%E0%B6%96%E0%B7%82%E0%B6%B0+%E0%B6%B4%E0%B6%B1%E0%B6%AD+%E0%B6%B1%E0%B7%92%E0%B7%83%E0%B7%8F+%E0%B6%85%E0%B6%AF%E0%B6%AD%E0%B7%8A+%E0%B6%9A%E0%B7%90%E0%B6%B6%E0%B7%92%E0%B6%B1%E0%B6%A7%E0%B7%8A+%E0%B6%B8%E0%B7%8F%E0%B6%B0%E0%B7%8A%E2%80%8D%E0%B6%BA+%E0%B7%84%E0%B6%B8%E0%B7%94%E0%B7%80+%E0%B6%8B%E0%B6%AB%E0%B7%94%E0%B7%83%E0%B7%94%E0%B6%B8%E0%B7%8A
ඖෂධ පනත සම්බන්ධයෙන් මාධ්‍යවේදීන් සිදුකළ ප්‍රශ්ණ කිරීම නිසා අද පැවති කැබිනට් තීරණ දැනුම්දීමේ මාධ්‍ය හමුවේ උණුසුම් සංවාදයක් ඇතිවුණා.

ඒ, සෞඛ්‍ය අමාත්‍ය රාජිත සේනාරත්න ඊට පිළිතුරු ලබාදීමත් සමඟයි. එසේම දුම්කොල බද්ද ඇතුලූ කරුණු කිහිපයක් සම්බන්ධයෙන්ද මාධ්‍යවේදීන් ප්‍රශ්න කළ අතර, අමාත්‍යවරයා සමඟ සමකැබිනට් ප්‍රකාශක අමාත්‍ය ගයන්ත කරුණාතිලක සහ නියෝජ්‍ය අමාත්‍ය කරුණාරත්න පරණවිතානද පිළිතුරු ලබාදීමට මැදිහත්වුණා.  

එහිදී සෞඛ්‍ය අමාත්‍යවරයා තරමක ආවේගයකින් අදහස් දැක්වූ අතර ඔහු කියා සිටියේ එවැනි පනත් කඩිනමින් ගෙන ආ නොහැකි බවයි.