මහ බැංකු බැදුම්කර ගණුදෙනුව ගැන කෝප් කමිටුව විමර්ශනය අවසන්

Friday, 09 September 2016 - 6:39

%E0%B6%B8%E0%B7%84+%E0%B6%B6%E0%B7%90%E0%B6%82%E0%B6%9A%E0%B7%94+%E0%B6%B6%E0%B7%90%E0%B6%AF%E0%B7%94%E0%B6%B8%E0%B7%8A%E0%B6%9A%E0%B6%BB+%E0%B6%9C%E0%B6%AB%E0%B7%94%E0%B6%AF%E0%B7%99%E0%B6%B1%E0%B7%94%E0%B7%80+%E0%B6%9C%E0%B7%90%E0%B6%B1+%E0%B6%9A%E0%B7%9D%E0%B6%B4%E0%B7%8A+%E0%B6%9A%E0%B6%B8%E0%B7%92%E0%B6%A7%E0%B7%94%E0%B7%80+%E0%B7%80%E0%B7%92%E0%B6%B8%E0%B6%BB%E0%B7%8A%E0%B7%81%E0%B6%B1%E0%B6%BA+%E0%B6%85%E0%B7%80%E0%B7%83%E0%B6%B1%E0%B7%8A
මහ බැංකු බැඳුම්කර ගණුදෙනුව සම්බන්ධයෙන් කෝප් කමිටුව සිදුකළ විමර්ශනය අවසන් කර තිබෙනවා.

මේ වනවිට විමර්ශනයට අදාළ වාර්තාව මුද්‍රණය සඳහා කෝප් කමිටු සභාපති පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී සුනිල් හඳුන්නෙත්තිගේ අනුමැතියද ලැබී ඇති බව සදහන්.

ඒ අනුව මහ බැංකු බැදුම්කර ගණුදෙනුවට අදාළව කෝප් කමිටුවට මහ බැංකුවේ නිලධාරීන් කැඳවීම ඊයේ දිනයෙන් අවසන් වුණා.

එළඹෙන ඔක්තෝම්බර් 13 වන දින මෙම කෝප් කමිටු විමර්ශන වාර්තාව පාර්ලිමේන්තුවට ඉදිරිපත් කිරීමට නියමිත බවයි කෝප් කමිටු සභාපති පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී සුනිල් හඳුන්නෙත්ති කියා සිටියේ.