උතුරු කොරියාව න්‍යෂ්ටික පිපිරීමක් කළ බවට සලකුණු

Friday, 09 September 2016 - 8:52

%E0%B6%8B%E0%B6%AD%E0%B7%94%E0%B6%BB%E0%B7%94+%E0%B6%9A%E0%B7%9C%E0%B6%BB%E0%B7%92%E0%B6%BA%E0%B7%8F%E0%B7%80+%E0%B6%B1%E0%B7%8A%E2%80%8D%E0%B6%BA%E0%B7%82%E0%B7%8A%E0%B6%A7%E0%B7%92%E0%B6%9A+%E0%B6%B4%E0%B7%92%E0%B6%B4%E0%B7%92%E0%B6%BB%E0%B7%93%E0%B6%B8%E0%B6%9A%E0%B7%8A+%E0%B6%9A%E0%B7%85+%E0%B6%B6%E0%B7%80%E0%B6%A7+%E0%B7%83%E0%B6%BD%E0%B6%9A%E0%B7%94%E0%B6%AB%E0%B7%94
උතුරු කොරියාවේ රික්ටර් පරිමාණයේ 5 යි දශම 3 ක ප්‍රබල භූ කම්පනයක් වාර්තා වී ඇති අතර එය එරට සිදුකළ න්‍යෂ්ටික අත්හදා බැලීමක් විය හැකි බවයි විශ්වාස කෙරෙන්නේ.

තහවුරු වුවහොත් එය උතුරු කොරියාව සිදුකළ පස්වන න්‍යෂ්ටික බෝම්බ පිපිරවීම වනු ඇති.

එය බොහෝදුරට න්‍යෂ්ටික අත්හදා බැලීමක් සිදුවිය හැකි බවයි දකුණු කොරියානු රජයේ ප්‍රකාශකයෙකු සදහන් කළේ.

උතුරු කොරියාවේ අද වාර්තා වූ භූ කම්පනය කෘත්‍රිම කම්පනයක් වන අතර එය පිපිරවීමකින් සිදුවී ඇති බව ඇමරිකානු භූ විද්‍යා සමීක්ෂණ ආයතනය ද ප්‍රකාශ කළා.