මාතලේ දිසාපති කාර්යාල බිමෙන් පැරණි ගිනි අවි සහ කොටස් මතුවේ (ඡායාරූප)

Friday, 09 September 2016 - 15:56

%E0%B6%B8%E0%B7%8F%E0%B6%AD%E0%B6%BD%E0%B7%9A+%E0%B6%AF%E0%B7%92%E0%B7%83%E0%B7%8F%E0%B6%B4%E0%B6%AD%E0%B7%92+%E0%B6%9A%E0%B7%8F%E0%B6%BB%E0%B7%8A%E0%B6%BA%E0%B7%8F%E0%B6%BD+%E0%B6%B6%E0%B7%92%E0%B6%B8%E0%B7%99%E0%B6%B1%E0%B7%8A+%E0%B6%B4%E0%B7%90%E0%B6%BB%E0%B6%AB%E0%B7%92+%E0%B6%9C%E0%B7%92%E0%B6%B1%E0%B7%92+%E0%B6%85%E0%B7%80%E0%B7%92+%E0%B7%83%E0%B7%84+%E0%B6%9A%E0%B7%9C%E0%B6%A7%E0%B7%83%E0%B7%8A+%E0%B6%B8%E0%B6%AD%E0%B7%94%E0%B7%80%E0%B7%9A+%28%E0%B6%A1%E0%B7%8F%E0%B6%BA%E0%B7%8F%E0%B6%BB%E0%B7%96%E0%B6%B4%29
මාතලේ දිස්ත්‍රික් ලේකම් කාර්යාල පරිශ්‍රයේ නව පරිපාලන ගොඩනැගිල්ලක් ඉදිකිරීම සඳහා බැකෝ යන්ත්‍රයක ආධාරයෙන් බිම් සකස් කිරීම් කටයුතුවල නිරත වූ සේවකයන් පිරිසකට පැරණි ගිනි අවි තොගයක් හමුවී තිබෙනවා.

පොලීසිය සදහන් කළේ පැරණි පතොරොම් තුවක්කු ඇතුළු ගිනි අවි කොටස් 130කට ආසන්න සංඛ්‍යාවක් එහි තිබෙන බවට විශ්වාස කරන බවයි.

ඒවා දැඩි ලෙස මළ බැදී ඇති අතර, ඇතැම් ගිනි අවි භාවිතයට ගත නොහැකි අයුරින් දිරාපත් වී තිබෙනවා.


(ඡායාරූප - විරාජ්)