ආහාර පානවල සීනි, ලුණු හා මේද සාන්ද්‍රනය අනුව නව බද්දක්

Saturday, 10 September 2016 - 8:01

%E0%B6%86%E0%B7%84%E0%B7%8F%E0%B6%BB+%E0%B6%B4%E0%B7%8F%E0%B6%B1%E0%B7%80%E0%B6%BD+%E0%B7%83%E0%B7%93%E0%B6%B1%E0%B7%92%2C+%E0%B6%BD%E0%B7%94%E0%B6%AB%E0%B7%94+%E0%B7%84%E0%B7%8F+%E0%B6%B8%E0%B7%9A%E0%B6%AF+%E0%B7%83%E0%B7%8F%E0%B6%B1%E0%B7%8A%E0%B6%AF%E0%B7%8A%E2%80%8D%E0%B6%BB%E0%B6%B1%E0%B6%BA+%E0%B6%85%E0%B6%B1%E0%B7%94%E0%B7%80+%E0%B6%B1%E0%B7%80+%E0%B6%B6%E0%B6%AF%E0%B7%8A%E0%B6%AF%E0%B6%9A%E0%B7%8A
ආහාර පානවල අඩංගු සීනි, ලුණු හා මේද සාන්ද්‍රනය අනුව බදු පැනවීමට රජය සූදානම් බව සෞඛ්‍ය අමාත්‍ය රාජිත සේනාරත්න මහතා පවසනවා.

අමාත්‍යවරයා මේ අදහස් පළ කළේ ලෝක සෞඛ්‍ය සංවිධානයේ ගිණිකොන දිග ආසියානු කලාපයේ 69 වන සමුළුවෙන් අනතුරුව පැවති ප්‍රවෘත්ති සාකච්ඡාවේදී.