හිටපු ජනපති නව පක්ෂයක් ඉල්ලයි

Saturday, 10 September 2016 - 21:40

%E0%B7%84%E0%B7%92%E0%B6%A7%E0%B6%B4%E0%B7%94+%E0%B6%A2%E0%B6%B1%E0%B6%B4%E0%B6%AD%E0%B7%92+%E0%B6%B1%E0%B7%80+%E0%B6%B4%E0%B6%9A%E0%B7%8A%E0%B7%82%E0%B6%BA%E0%B6%9A%E0%B7%8A+%E0%B6%89%E0%B6%BD%E0%B7%8A%E0%B6%BD%E0%B6%BA%E0%B7%92
ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂය සහ එක්සත් ජාතික පක්ෂය විසුරුවා හැර නව පක්ෂයක් නිර්මාණය කරන්නැයි තමා ඉල්ලා සිටින බව හිටපු ජනාධිපති
පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා පවසනවා.

අද හෝමාගම ප්‍රදේශයේ පැවති ඒකාබද්ධ විපක්ෂයේ ජන හමුවකදී හිටපු ජනාධිපතිවරයා මේ බව ප්‍රකාශ කළා.