වත්මන් රජයේ සියලු ඇමතිවරුන්ට ස්වාධීනව කටයුතු කිරීමේ අවස්ථාවක්

Monday, 12 September 2016 - 7:23

%E0%B7%80%E0%B6%AD%E0%B7%8A%E0%B6%B8%E0%B6%B1%E0%B7%8A+%E0%B6%BB%E0%B6%A2%E0%B6%BA%E0%B7%9A+%E0%B7%83%E0%B7%92%E0%B6%BA%E0%B6%BD%E0%B7%94+%E0%B6%87%E0%B6%B8%E0%B6%AD%E0%B7%92%E0%B7%80%E0%B6%BB%E0%B7%94%E0%B6%B1%E0%B7%8A%E0%B6%A7+%E0%B7%83%E0%B7%8A%E0%B7%80%E0%B7%8F%E0%B6%B0%E0%B7%93%E0%B6%B1%E0%B7%80+%E0%B6%9A%E0%B6%A7%E0%B6%BA%E0%B7%94%E0%B6%AD%E0%B7%94+%E0%B6%9A%E0%B7%92%E0%B6%BB%E0%B7%93%E0%B6%B8%E0%B7%9A+%E0%B6%85%E0%B7%80%E0%B7%83%E0%B7%8A%E0%B6%AE%E0%B7%8F%E0%B7%80%E0%B6%9A%E0%B7%8A
වත්මන් රජය තුළ ඇමතිකම් දැරීමේදී සියලු ඇමතිවරුන්ට ස්වාධීනව කටයුතු කිරීමේ අවස්ථාවක් හිමිව ඇතැයි අමාත්‍ය නවීන් දිසානායක මහතා පවසනවා.

බදුල්ල ප්‍රදේශයේ පැවැති උත්සවයකට එක් වෙමින් අමාත්‍යවරයා මේ බව සඳහන් කළා.