දකුණෙන් උතුරු කොරියාවට තර්ජනයක්

Monday, 12 September 2016 - 8:35

%E0%B6%AF%E0%B6%9A%E0%B7%94%E0%B6%AB%E0%B7%99%E0%B6%B1%E0%B7%8A+%E0%B6%8B%E0%B6%AD%E0%B7%94%E0%B6%BB%E0%B7%94+%E0%B6%9A%E0%B7%9C%E0%B6%BB%E0%B7%92%E0%B6%BA%E0%B7%8F%E0%B7%80%E0%B6%A7+%E0%B6%AD%E0%B6%BB%E0%B7%8A%E0%B6%A2%E0%B6%B1%E0%B6%BA%E0%B6%9A%E0%B7%8A
උතුරු කොරියාව න්‍යෂ්ටික ප්‍රහාරයකට සැරසෙන්නේ නම් ඊට ප්‍රතිප්‍රහාර එල්ල කරමින් එරට අගනගරය සම්පූර්ණයෙන් විනාශ කරන බව දකුණු කොරියාව පවසනවා.

විදෙස් වාර්තා සඳහන් කළේ උතුරු කොරියාව දිගින් දිගටම සිදුකරන න්‍යෂ්ටික අත්හදාබැලීමත් සමඟ දකුණු කොරියාව මෙම ප්‍රකාශය සිදුකර ඇති බවයි.