ලෝකයේම අවධානය යොමු වූ චීන රුසියා ඒකාබද්ධ නාවික අභ්‍යාසයේ දර්ශන මෙන්න

Tuesday, 13 September 2016 - 9:37

%E0%B6%BD%E0%B7%9D%E0%B6%9A%E0%B6%BA%E0%B7%9A%E0%B6%B8+%E0%B6%85%E0%B7%80%E0%B6%B0%E0%B7%8F%E0%B6%B1%E0%B6%BA+%E0%B6%BA%E0%B7%9C%E0%B6%B8%E0%B7%94+%E0%B7%80%E0%B7%96+%E0%B6%A0%E0%B7%93%E0%B6%B1+%E0%B6%BB%E0%B7%94%E0%B7%83%E0%B7%92%E0%B6%BA%E0%B7%8F+%E0%B6%92%E0%B6%9A%E0%B7%8F%E0%B6%B6%E0%B6%AF%E0%B7%8A%E0%B6%B0+%E0%B6%B1%E0%B7%8F%E0%B7%80%E0%B7%92%E0%B6%9A+%E0%B6%85%E0%B6%B7%E0%B7%8A%E2%80%8D%E0%B6%BA%E0%B7%8F%E0%B7%83%E0%B6%BA%E0%B7%9A+%E0%B6%AF%E0%B6%BB%E0%B7%8A%E0%B7%81%E0%B6%B1+%E0%B6%B8%E0%B7%99%E0%B6%B1%E0%B7%8A%E0%B6%B1
චීන රුසියා ඒකාබද්ධ නාවික අභ්‍යාස පසුගියදා ආරම්භ වූවා.

අයිතිය සම්බන්ධයෙන් විශාල ආන්දෝලනයකට ලක් වූ දකුණු චීන මුහුදේ අදාළ අභ්‍යාස සිදුකිරීම පිළිබඳව ලොව පුරා අවධානයක් යොමුව තිබෙනවා.

කෙසේ වෙතත් එම අභ්‍යාසයන් වල නිරත වන අයුරු දැක්වෙන වීඩියෝවක් අන්තර්ජාලයට නිකුත් වී තිබෙනවා.

එම දර්ශන පහතින්.