සාම්පූර් ගල් අඟුරු බලාගාරයත් නවතී

Tuesday, 13 September 2016 - 18:16

%E0%B7%83%E0%B7%8F%E0%B6%B8%E0%B7%8A%E0%B6%B4%E0%B7%96%E0%B6%BB%E0%B7%8A+%E0%B6%9C%E0%B6%BD%E0%B7%8A+%E0%B6%85%E0%B6%9F%E0%B7%94%E0%B6%BB%E0%B7%94+%E0%B6%B6%E0%B6%BD%E0%B7%8F%E0%B6%9C%E0%B7%8F%E0%B6%BB%E0%B6%BA%E0%B6%AD%E0%B7%8A+%E0%B6%B1%E0%B7%80%E0%B6%AD%E0%B7%93
සාම්පූර් ගල් අගුරු බලාගාරය ඉදි නොකරන බව නීතිපති දෙපාර්තමේන්තුව අද ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණයට දැනුම් දුන්නා.

ඒ, විධිමත් ක්‍රියා පටිපාටියකින් තොරව පරිසරයට හානි වන අයුරින් මෙම ගල් අඟුරු බලාගාරය ඉදිකරන බවට සීමාසහිත පාරිසරික පදනම ගොනු කර තිබූ මූලික අයිතිවාසිකම් පෙත්සම අද විභාගයට ගත් අවස්ථාවේදියි.

අගවිනිසුරු කේ. ශ්‍රීපවන් ඉදිරියේ මෙම නඩුව විභාගයට ගත් අතර, ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය ඇතුළු රාජ්‍ය ආයතන කිහිපයක් මෙහි වග උත්තරකරුවන් ලෙස නම් කර තිබුණා.