ජගත් සංවිධානයේ සහනාධාර රථ අද සිරියාවට

Wednesday, 14 September 2016 - 7:51

%E0%B6%A2%E0%B6%9C%E0%B6%AD%E0%B7%8A+%E0%B7%83%E0%B6%82%E0%B7%80%E0%B7%92%E0%B6%B0%E0%B7%8F%E0%B6%B1%E0%B6%BA%E0%B7%9A+%E0%B7%83%E0%B7%84%E0%B6%B1%E0%B7%8F%E0%B6%B0%E0%B7%8F%E0%B6%BB+%E0%B6%BB%E0%B6%AE+%E0%B6%85%E0%B6%AF+%E0%B7%83%E0%B7%92%E0%B6%BB%E0%B7%92%E0%B6%BA%E0%B7%8F%E0%B7%80%E0%B6%A7
සිරියාවේ පීඩාවට පත්වූ ජනතාව වෙනුවෙන් සහනාධාර රැගත් රථ අද පිටත් කර හැරීමට බලාපොරොත්තු වන බව එක්සත් ජාතීන්ගේ සංවිධානය පවසනවා.

සිරියානු රජයේ අනුමැතිය ලද වහාම එම රථ පිටත් කර හරින බවයි එම සංවිධානයේ ප්‍රකාශකයෙකු සඳහන් කළේ.

ඇමරිකාවේ සහ රුසියාවේ මැදිහත්වීමෙන් අද සිට සිරියාව තුළ සටන් විරාමයක් ප්‍රකාශයට පත් කර තිබෙනවා.

ඒ අනුවයි කඩිනමින් මෙලෙස සහනාධාර රැගත් රථ සිරියාව වෙත යැවීමට එක්සත් ජාතීන්ගේ සංවිධානය තීරණය කළේ.