යෝධ බැලූනයක් චීනයට කඩා වැටෙයි

Thursday, 15 September 2016 - 9:00

%E0%B6%BA%E0%B7%9D%E0%B6%B0+%E0%B6%B6%E0%B7%90%E0%B6%BD%E0%B7%96%E0%B6%B1%E0%B6%BA%E0%B6%9A%E0%B7%8A+%E0%B6%A0%E0%B7%93%E0%B6%B1%E0%B6%BA%E0%B6%A7+%E0%B6%9A%E0%B6%A9%E0%B7%8F+%E0%B7%80%E0%B7%90%E0%B6%A7%E0%B7%99%E0%B6%BA%E0%B7%92
චීනයේ  lantern carnival නම් බැලූන් සැණකෙළියකට සකස් කරන ලද යෝධ බැලූන් එකක් කඩා වැටී තිබෙනවා.

පසුගියදා චීනයට බලපෑ  Typhoon Meranti සුළි කුණාටුව හේතුවෙන් මෙම විශාල බැලූන් එක කඩා වැටී ඇති බව සඳහන්.

එම බැලූන් චීනයේ විවිධ ප්‍රදේශවල මෙම සැණකෙළිය සඳහා සකස්කර ඇති බවයි විදෙස් වාර්තාවල සදහන් වන්නේ.

එම බැලූන් හඳෙහි හැඩයට සකස් කර ඇති අතර මෙය කඩා වැටීමෙන් ජනතාව විමතියට පත්ව ඇති බව සඳහන්.