ජානක පෙරේරා ඝාතන නඩුව විභාග කිරීමට මහාධිකරණ විනිසුරු ඛේමා ස්වර්ණාධිපති පත් කෙරේ

Thursday, 15 September 2016 - 13:15

%E0%B6%A2%E0%B7%8F%E0%B6%B1%E0%B6%9A+%E0%B6%B4%E0%B7%99%E0%B6%BB%E0%B7%9A%E0%B6%BB%E0%B7%8F+%E0%B6%9D%E0%B7%8F%E0%B6%AD%E0%B6%B1+%E0%B6%B1%E0%B6%A9%E0%B7%94%E0%B7%80+%E0%B7%80%E0%B7%92%E0%B6%B7%E0%B7%8F%E0%B6%9C+%E0%B6%9A%E0%B7%92%E0%B6%BB%E0%B7%93%E0%B6%B8%E0%B6%A7+%E0%B6%B8%E0%B7%84%E0%B7%8F%E0%B6%B0%E0%B7%92%E0%B6%9A%E0%B6%BB%E0%B6%AB+%E0%B7%80%E0%B7%92%E0%B6%B1%E0%B7%92%E0%B7%83%E0%B7%94%E0%B6%BB%E0%B7%94+%E0%B6%9B%E0%B7%9A%E0%B6%B8%E0%B7%8F+%E0%B7%83%E0%B7%8A%E0%B7%80%E0%B6%BB%E0%B7%8A%E0%B6%AB%E0%B7%8F%E0%B6%B0%E0%B7%92%E0%B6%B4%E0%B6%AD%E0%B7%92+%E0%B6%B4%E0%B6%AD%E0%B7%8A+%E0%B6%9A%E0%B7%99%E0%B6%BB%E0%B7%9A
උතුරුමැද පළාත් සභාවේ හිටපු විපක්ෂ නායක මේජර් ජෙනරාල් ජානක පෙරේරා ඇතුළු 31 දෙනෙකු ඝාතනය කිරීමේ සිද්ධියට අදාළ නඩුව විභාග කිරීම සඳහා ගම්පහ පළාත් බද මහාධිකරණ විනිසුරු ඛේමා ස්වර්ණාධිපති පත් කර තිබෙනවා.

අදාළ පත් කිරීම අගවිනිසුරුවරයා විසින් සිදුකර ඇති බව සඳහන්.

පසුගිය 2008 වසරේ ඔක්තෝම්බර් මස 6 වන දින එල්.ටී.ටී.ඊ සංවිධානය විසින් එල්ල කරන ලද මරාගෙන මැරෙන බෝම්බ ප්‍රහාරයකින් හිටපු මේජර් ජෙනරාල්වරයා ඇතුළු 31 දෙනෙකු ඝාතනයට ලක්වුණා.

ඊට අදාළ නඩුව අවස්ථා කිහිපයකදී අනුරාධපුර මහාධිකරණයේදී විභාගයට ගැණුනා.