නීතිවිරෝධී ලෙස මෙරටින් රැගෙන යාමට උත්සාහ කළ එක්කෝටි විසිපන් ලක්ෂයක විදෙස් මුදල් තොගයක් රේගු භාරයට

Thursday, 15 September 2016 - 14:02

%E0%B6%B1%E0%B7%93%E0%B6%AD%E0%B7%92%E0%B7%80%E0%B7%92%E0%B6%BB%E0%B7%9D%E0%B6%B0%E0%B7%93+%E0%B6%BD%E0%B7%99%E0%B7%83+%E0%B6%B8%E0%B7%99%E0%B6%BB%E0%B6%A7%E0%B7%92%E0%B6%B1%E0%B7%8A+%E0%B6%BB%E0%B7%90%E0%B6%9C%E0%B7%99%E0%B6%B1+%E0%B6%BA%E0%B7%8F%E0%B6%B8%E0%B6%A7+%E0%B6%8B%E0%B6%AD%E0%B7%8A%E0%B7%83%E0%B7%8F%E0%B7%84+%E0%B6%9A%E0%B7%85+%E0%B6%91%E0%B6%9A%E0%B7%8A%E0%B6%9A%E0%B7%9D%E0%B6%A7%E0%B7%92+%E0%B7%80%E0%B7%92%E0%B7%83%E0%B7%92%E0%B6%B4%E0%B6%B1%E0%B7%8A+%E0%B6%BD%E0%B6%9A%E0%B7%8A%E0%B7%82%E0%B6%BA%E0%B6%9A+%E0%B7%80%E0%B7%92%E0%B6%AF%E0%B7%99%E0%B7%83%E0%B7%8A+%E0%B6%B8%E0%B7%94%E0%B6%AF%E0%B6%BD%E0%B7%8A+%E0%B6%AD%E0%B7%9C%E0%B6%9C%E0%B6%BA%E0%B6%9A%E0%B7%8A+%E0%B6%BB%E0%B7%9A%E0%B6%9C%E0%B7%94+%E0%B6%B7%E0%B7%8F%E0%B6%BB%E0%B6%BA%E0%B6%A7
නීතිවිරෝධී ලෙස මෙරටින් රැගෙන යාමට උත්සාහ කළ රුපියල් එක්කෝටි විසිපන් ලක්ෂයක් වටිනා විදේශ මුදල් තොගයක් සහ ස්වර්ණාභරණ තොගයක් සමඟ කාන්තාවක් කටුනායක රේගු නිලධාරින් විසින් ඊයේ අත්අඩංගුවට ගෙන තිබෙනවා.

ඇය ඉරාන ජාතික කාන්තාවක් වන අතර, දොහාකටාර් බලා ගමන් කිරීමටයි කටුනායක ගුවන්තොටුපලට පැමිණ ඇත්තේ.

ඇයගේ ගමන් මල්ලේ සූක්ෂ්ම ලෙස අසුරා තිබියදී මෙම මුදල් තොගය සහ ස්වර්ණාභරණ තොගය සොයා ගෙන තිබුණා.