අවිධිමත් ලෙස කැලිකසල බැහැර කරන්නන්ට එරෙහිව නීතිය දැඩිවේ - ආරක්ෂක ලේකම්ගෙන් ප්‍රකාශයක්

Friday, 16 September 2016 - 8:03

%E0%B6%85%E0%B7%80%E0%B7%92%E0%B6%B0%E0%B7%92%E0%B6%B8%E0%B6%AD%E0%B7%8A+%E0%B6%BD%E0%B7%99%E0%B7%83+%E0%B6%9A%E0%B7%90%E0%B6%BD%E0%B7%92%E0%B6%9A%E0%B7%83%E0%B6%BD+%E0%B6%B6%E0%B7%90%E0%B7%84%E0%B7%90%E0%B6%BB+%E0%B6%9A%E0%B6%BB%E0%B6%B1%E0%B7%8A%E0%B6%B1%E0%B6%B1%E0%B7%8A%E0%B6%A7+%E0%B6%91%E0%B6%BB%E0%B7%99%E0%B7%84%E0%B7%92%E0%B7%80+%E0%B6%B1%E0%B7%93%E0%B6%AD%E0%B7%92%E0%B6%BA+%E0%B6%AF%E0%B7%90%E0%B6%A9%E0%B7%92%E0%B7%80%E0%B7%9A+-+%E0%B6%86%E0%B6%BB%E0%B6%9A%E0%B7%8A%E0%B7%82%E0%B6%9A+%E0%B6%BD%E0%B7%9A%E0%B6%9A%E0%B6%B8%E0%B7%8A%E0%B6%9C%E0%B7%99%E0%B6%B1%E0%B7%8A+%E0%B6%B4%E0%B7%8A%E2%80%8D%E0%B6%BB%E0%B6%9A%E0%B7%8F%E0%B7%81%E0%B6%BA%E0%B6%9A%E0%B7%8A
අවිධිමත් ලෙස කැළිකසල බැහැර කරන පුද්ගලයින්ට එරෙහිව නීතිය දැඩිව ක්‍රියාත්මක කරන බව ආරක්ෂක ලේකම් කරුණාසේන හෙට්ටිආරච්චි පවසනවා.

පසුගිය 01 වනදා සිට ආරම්භ කළ මෙම වැඩසටහන අඛණ්ඩව ක්‍රියාත්මක කරන බවයි ආරක්ෂක ලේකම්වරයා ප්‍රකාශ කළේ.