සිසුන් 6 ක් පමණක් සිටින නාඋල පාසල

Friday, 16 September 2016 - 8:34

%E0%B7%83%E0%B7%92%E0%B7%83%E0%B7%94%E0%B6%B1%E0%B7%8A+6+%E0%B6%9A%E0%B7%8A+%E0%B6%B4%E0%B6%B8%E0%B6%AB%E0%B6%9A%E0%B7%8A+%E0%B7%83%E0%B7%92%E0%B6%A7%E0%B7%92%E0%B6%B1+%E0%B6%B1%E0%B7%8F%E0%B6%8B%E0%B6%BD+%E0%B6%B4%E0%B7%8F%E0%B7%83%E0%B6%BD
රටක සංවර්ධනය පිළිබඳව අවධානය යොමුකිරීමේදී සාක්ෂරතාවයට හිමිවන්නේ ඉහළ වටිනාකමක්.

ජනප්‍රිය පාසල් ඉල්ලා ඇතැම් වෘත්තිකයන් වැඩවර්ජනවලට පවා එළැඹෙන යුගයක සිසුන් 06 දෙනෙකු පමණක් සිටින පාසලක් පිළිබඳව මාතලේ - නාවුල - දෙමදඔය ප්‍රදේශයෙන් වාර්තා වනවා.

ඒ, නාවුල - දෙමදඔය ප්‍රාථමික විද්‍යාලයයි.

හිරු ප්‍රවෘත්ති අංශය කළ සොයා බැලීමකදී අනාවරණය වූයේ මෙම පාසලේ විවිධ වයස් කාණ්ඩවල පසුවන සිසුන් 06 දෙනෙකු පමණක් ඉගෙනීම් කටයුතුවල නිරත වන බවයි.

ඔවුන්ගේ අධ්‍යාපන කටයුතුවලට මඟ පෙන්වන්නේ පාසලේ සිටින ගුරුවරුන් 04 දෙනෙකු විසින්.