බිනර පොහොය නිමිතිකොට ගෙන හිරු අභිවන්දනා, මෙවර මහියංගනය රජමහා විහාර පුදබිමේදී (ඡායාරූප)

Friday, 16 September 2016 - 8:57

%E0%B6%B6%E0%B7%92%E0%B6%B1%E0%B6%BB+%E0%B6%B4%E0%B7%9C%E0%B7%84%E0%B7%9C%E0%B6%BA+%E0%B6%B1%E0%B7%92%E0%B6%B8%E0%B7%92%E0%B6%AD%E0%B7%92%E0%B6%9A%E0%B7%9C%E0%B6%A7+%E0%B6%9C%E0%B7%99%E0%B6%B1+%E0%B7%84%E0%B7%92%E0%B6%BB%E0%B7%94+%E0%B6%85%E0%B6%B7%E0%B7%92%E0%B7%80%E0%B6%B1%E0%B7%8A%E0%B6%AF%E0%B6%B1%E0%B7%8F%2C+%E0%B6%B8%E0%B7%99%E0%B7%80%E0%B6%BB+%E0%B6%B8%E0%B7%84%E0%B7%92%E0%B6%BA%E0%B6%82%E0%B6%9C%E0%B6%B1%E0%B6%BA+%E0%B6%BB%E0%B6%A2%E0%B6%B8%E0%B7%84%E0%B7%8F+%E0%B7%80%E0%B7%92%E0%B7%84%E0%B7%8F%E0%B6%BB+%E0%B6%B4%E0%B7%94%E0%B6%AF%E0%B6%B6%E0%B7%92%E0%B6%B8%E0%B7%9A%E0%B6%AF%E0%B7%93+%28%E0%B6%A1%E0%B7%8F%E0%B6%BA%E0%B7%8F%E0%B6%BB%E0%B7%96%E0%B6%B4%29
බුදු සසුන තුළ භික්ෂුණී සමාජය ස්ථාපිත කරමින් සමාජයේ කාන්තාවට හිමිවිය යුතු නිසි තැන හිමිවිය යුතු බවට බුදුන් වහන්සේ පෙන්වා දුන් උතුම් බිනර පුර පසලොස්වක පොහොය අදට යෙදී තිබෙනවා.

ශාසන ඉතිහාසයේ දැක්වෙන පරිදි එහිදී මහා ප්‍රජාපති ගෝතමිය ඇතුලු කාන්තාවන් 500 දෙනෙකුට පැවිදි බව ලබා දී ඇත්තේ ගරු ධර්ම අටක් පනවමින්.

මෙවර හිරු අභිවන්දනා පෝදා විශේෂ වැඩසටහන පැවැත්වෙන්නේ අති පුජනීය මහියංගනය පුදබිමේ සිටයි.

මේ වන විට මහියංගනය රජමහා විහාරයේ සිට හිරු TV ඔස්සේ සජීවීව පෝදා විකාශය ඔබට නැරඹීමේ හැකියාව තිබෙනවා.