චීනය තවත් උඩුගුවන් පරීක්ෂණාගාරයක් අභ්‍යවකාශයට යැවූ හැටි

Friday, 16 September 2016 - 9:36

%E0%B6%A0%E0%B7%93%E0%B6%B1%E0%B6%BA+%E0%B6%AD%E0%B7%80%E0%B6%AD%E0%B7%8A+%E0%B6%8B%E0%B6%A9%E0%B7%94%E0%B6%9C%E0%B7%94%E0%B7%80%E0%B6%B1%E0%B7%8A+%E0%B6%B4%E0%B6%BB%E0%B7%93%E0%B6%9A%E0%B7%8A%E0%B7%82%E0%B6%AB%E0%B7%8F%E0%B6%9C%E0%B7%8F%E0%B6%BB%E0%B6%BA%E0%B6%9A%E0%B7%8A+%E0%B6%85%E0%B6%B7%E0%B7%8A%E2%80%8D%E0%B6%BA%E0%B7%80%E0%B6%9A%E0%B7%8F%E0%B7%81%E0%B6%BA%E0%B6%A7+%E0%B6%BA%E0%B7%90%E0%B7%80%E0%B7%96+%E0%B7%84%E0%B7%90%E0%B6%A7%E0%B7%92
චීනය සිය දෙවන උඩුගුවන් පරීක්ෂණාගාරය ඊයේ අභ්‍යවකාශයට යොමුකළා.

එය පරීක්ෂණාත්මක මට්ටමේ අභ්‍යවකාශ මධ්‍යස්ථානයක් ලෙසයි සැළකෙන්නේ.

ටියන්ගොන් දෙක ලෙස හඳුන්වා ඇති මෙම අභ්‍යවකාශ මධ්‍යස්ථානය වෙත ගගනගාමීන් දෙදෙනෙකු රැගත් රොකට් යානයක් ලබන මාසයේදී යොමු කිරීමට නියමිතයි.

වසර 2022 වනවිට උඩු ගුවනේ ස්ථීර අභ්‍යවකාශ මධ්‍යස්ථානයක් ඉදිකිරීම චීනයේ අරමුණයි.