ඉන්දියාව පුරා චිකන්ගුන්යා පැතිරේ

Friday, 16 September 2016 - 11:28

%E0%B6%89%E0%B6%B1%E0%B7%8A%E0%B6%AF%E0%B7%92%E0%B6%BA%E0%B7%8F%E0%B7%80+%E0%B6%B4%E0%B7%94%E0%B6%BB%E0%B7%8F+%E0%B6%A0%E0%B7%92%E0%B6%9A%E0%B6%B1%E0%B7%8A%E0%B6%9C%E0%B7%94%E0%B6%B1%E0%B7%8A%E0%B6%BA%E0%B7%8F+%E0%B6%B4%E0%B7%90%E0%B6%AD%E0%B7%92%E0%B6%BB%E0%B7%9A
මදුරුවන්ගෙන් ප්‍රචාරණය වන චිකන්ගුන්යා රෝගය ඉන්දියාවේ නවදිල්ලි නුවර කේන්ද්‍ර කොටගෙන පැතිරෙන බව විදෙස් වාර්තා සඳහන් කළා.

නවදිල්ලියෙන් පමණක් රෝගීන් දහසකට වැඩි සංඛ්‍යාවක් හමුවී ඇති අතර, අගෝස්තු මාසය අවසන් වනවිට ඉන්දියාව පුරා ලියාපදිංචි චිකන්ගුන්යා රෝගීන් සංඛ්‍යාව 12 250 කට අධිකයි.

අධික උණ ඇති කරන චිකන්ගුන්යා රෝගය දිවා කාලයේ මදුරුවන් දෂ්ඨ කිරීමෙන් පැතිරෙන අතර රෝගියෙකුගෙන් තවත් පුද්ගලයෙකුට බෝ නොවීමද විශේෂත්වයක්.

හදිසියේ ඇතිවන උණ සහ හන්දිපත් වේදනාව මෙහි රෝග ලක්ෂණයි.