ආගමික අධ්‍යාපනය නංවන්න ජාතික අධ්‍යාපන කොමිසමක් අවශ්‍යයි - කාදිනල් හිමිපාණන්

Friday, 16 September 2016 - 12:55

%E0%B6%86%E0%B6%9C%E0%B6%B8%E0%B7%92%E0%B6%9A+%E0%B6%85%E0%B6%B0%E0%B7%8A%E2%80%8D%E0%B6%BA%E0%B7%8F%E0%B6%B4%E0%B6%B1%E0%B6%BA+%E0%B6%B1%E0%B6%82%E0%B7%80%E0%B6%B1%E0%B7%8A%E0%B6%B1+%E0%B6%A2%E0%B7%8F%E0%B6%AD%E0%B7%92%E0%B6%9A+%E0%B6%85%E0%B6%B0%E0%B7%8A%E2%80%8D%E0%B6%BA%E0%B7%8F%E0%B6%B4%E0%B6%B1+%E0%B6%9A%E0%B7%9C%E0%B6%B8%E0%B7%92%E0%B7%83%E0%B6%B8%E0%B6%9A%E0%B7%8A+%E0%B6%85%E0%B7%80%E0%B7%81%E0%B7%8A%E2%80%8D%E0%B6%BA%E0%B6%BA%E0%B7%92+-+%E0%B6%9A%E0%B7%8F%E0%B6%AF%E0%B7%92%E0%B6%B1%E0%B6%BD%E0%B7%8A+%E0%B7%84%E0%B7%92%E0%B6%B8%E0%B7%92%E0%B6%B4%E0%B7%8F%E0%B6%AB%E0%B6%B1%E0%B7%8A
ආගමික අධ්‍යාපනය වර්ධනය කිරීම උදෙසා ජාතික අධ්‍යාපන කොමිසමක් පත් කිරීම කාලීන අවශ්‍යතාවක් බව අතිගරු මැල්කම් රංජිත් කාදිනල් හිමිපාණන් පවසනවා.

උන්වහන්සේ ඒ බව සඳහන් කළේ ගම්පහ - සිරිකුරුස විද්‍යාලයේ ඊයේ  පැවති උත්සවයකට සහභාගි වෙමින්.