වසරේ අවසන් චන්ද්‍රග්‍රහණය අද

Friday, 16 September 2016 - 12:59

%E0%B7%80%E0%B7%83%E0%B6%BB%E0%B7%9A+%E0%B6%85%E0%B7%80%E0%B7%83%E0%B6%B1%E0%B7%8A+%E0%B6%A0%E0%B6%B1%E0%B7%8A%E0%B6%AF%E0%B7%8A%E2%80%8D%E0%B6%BB%E0%B6%9C%E0%B7%8A%E2%80%8D%E0%B6%BB%E0%B7%84%E0%B6%AB%E0%B6%BA+%E0%B6%85%E0%B6%AF
මෙම වසරේ අවසාන ඡායා චන්ද්‍රග්‍රහණය අද රාත්‍රියේ සිදුවන බව ශ්‍රී ලංකා ග්‍රහලෝකාගාරය පවසනවා.

ඒ අනුව උප චන්ද්‍රග්‍රහණයක් ලෙසින් දිස්වන මෙය අද රාත්‍රී 10.24 ට ආරම්භ වන අතර එය හෙට අලුයම දක්වා දර්ශනය වන බවයි ග්‍රහලෝකාගාරයේ අධ්‍යක්‍ෂිකා ප්‍රියංකා කෝරළේගම ප්‍රකාශ කළේ.

මධ්‍යම රාත්‍රි 12.24 ට එහි උච්චතම අවස්ථාව ශ්‍රී ලාංකිකයින්ට දැකගත හැකි බව බවත් ඇය සඳහන් කළා.