ඇල්පිටියේ විදුලි අවුලක්

Friday, 16 September 2016 - 13:11

%E0%B6%87%E0%B6%BD%E0%B7%8A%E0%B6%B4%E0%B7%92%E0%B6%A7%E0%B7%92%E0%B6%BA%E0%B7%9A+%E0%B7%80%E0%B7%92%E0%B6%AF%E0%B7%94%E0%B6%BD%E0%B7%92+%E0%B6%85%E0%B7%80%E0%B7%94%E0%B6%BD%E0%B6%9A%E0%B7%8A
ඇල්පිටිය - පිටුවල - අම්බල ප්‍රදේශයේ අධිබල විදුලි සැපයුමක් ලැබීම හේතුවෙන් නිවාස රැසක විදුලි උපකරණවලට හානි සිදුව තිබෙනවා.

ප්‍රදේශයේ හිරු වාර්තාකරු කියා සිටියේ ඊයේ පස්වරු 5.30 ට පමණ ප්‍රදේශයට විදුලිය විසන්ධි වී ඇති බවයි.

කෙසේ වෙතත් පසුව එකවරම අධි විදුලි සැපයුමක් ලැබීමෙන් නිවාස 100 කට ආසන්න සංඛ්‍යාවක තිබුණු විදුලි උපකරණවලට හානි සිදුව ඇති බවයි ප්‍රදේශවාසීන් සඳහන් කළේ.  

මේ අතර සිද්ධිය වූ ගම්මානයට ඊයේ දිනයේදී ඇල්පිටිය ප්‍රදේශය භාර විදුලි ඉංජිනේරුවරයා පැමිණීමත් සමඟ යම් උණුසුම්කාරී තත්ත්වයක්ද හටගත්තා.

ඔහු එහිදී ජනතාවට ප්‍රකාශ කර ඇත්තේ ඉදිරියේදී ඒ සඳහා වන්දි ලබාදෙන බවයි.