නිදහස් පක්ෂය යළිත් අලූත් පක්ෂ ගැන කතා කරයි

Saturday, 17 September 2016 - 6:38

%E0%B6%B1%E0%B7%92%E0%B6%AF%E0%B7%84%E0%B7%83%E0%B7%8A+%E0%B6%B4%E0%B6%9A%E0%B7%8A%E0%B7%82%E0%B6%BA+%E0%B6%BA%E0%B7%85%E0%B7%92%E0%B6%AD%E0%B7%8A+%E0%B6%85%E0%B6%BD%E0%B7%96%E0%B6%AD%E0%B7%8A+%E0%B6%B4%E0%B6%9A%E0%B7%8A%E0%B7%82+%E0%B6%9C%E0%B7%90%E0%B6%B1+%E0%B6%9A%E0%B6%AD%E0%B7%8F+%E0%B6%9A%E0%B6%BB%E0%B6%BA%E0%B7%92
ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂය  ඕනෑම අවස්ථාවක මැතිවරණයකට සූදානම් බව දකුණු පළාත් ප්‍රධාන අමාත්‍ය ශාන් විජේලාල් ද සිල්වා පවසනවා.

එම තත්ත්වය තුළ නව පක්ෂය නිර්මාණය කිරීමේ කණ්ඩායම්වලට කිසිදු ඉඩක් පාක්ෂිකයන් විසින් ලබා නොදෙනු ඇති බවට තමා විශ්වාස කරන බවයි ඊයේ ගාල්ලේ දී මාධ්‍ය හමුවක් කැදවමින් ප්‍රධාන අමාත්‍යවරයා කියා සිටියේ.