කෘෂි මෝටර් වෙනුවෙන් සහනදායී විදුලි බිලක්

Saturday, 17 September 2016 - 16:33

%E0%B6%9A%E0%B7%98%E0%B7%82%E0%B7%92+%E0%B6%B8%E0%B7%9D%E0%B6%A7%E0%B6%BB%E0%B7%8A+%E0%B7%80%E0%B7%99%E0%B6%B1%E0%B7%94%E0%B7%80%E0%B7%99%E0%B6%B1%E0%B7%8A+%E0%B7%83%E0%B7%84%E0%B6%B1%E0%B6%AF%E0%B7%8F%E0%B6%BA%E0%B7%93+%E0%B7%80%E0%B7%92%E0%B6%AF%E0%B7%94%E0%B6%BD%E0%B7%92+%E0%B6%B6%E0%B7%92%E0%B6%BD%E0%B6%9A%E0%B7%8A
කෘෂිකර්ම කටයුතුවලදී ජලය ලබාගැනීමට භාවිත කරන මෝටර් වෙනුවෙන් සහනදායී විදුලිබිලක් අය කිරීමට රජය තීරණය කර ඇතැයි විදුලිබල සහ පුනර්ජනනීය බලශක්ති අමාත්‍ය රංජිත් සියඹලාපිටිය ප්‍රකාශ කළා.

ඔහු මේ බව කියා සිටියේ සමස්ත දිවයිනම විදුලියෙන් ඒකාලෝක කිරීමේ වැඩසටහන යටතේ බදුල්ලේ අද පැවති උත්සවයක් අමතමින්.

මෙහිදී බදුල්ල දිස්ත්‍රික්කයේ සියලු නිවාසවලට විදුලිය ලබාදීම සටහන් කරමින් නෙල්ලිගහමඩිත්ත ප්‍රදේශයේ අලුගොල්ල ගම්මානයේ නිවාස දෙකකට විදුලිය ලබාදීමද සිදුවුනා.