දැනුමෙන් සන්නද්ධ ආර්ථිකයක් තනමු - ජනපති

Saturday, 17 September 2016 - 18:05

%E0%B6%AF%E0%B7%90%E0%B6%B1%E0%B7%94%E0%B6%B8%E0%B7%99%E0%B6%B1%E0%B7%8A+%E0%B7%83%E0%B6%B1%E0%B7%8A%E0%B6%B1%E0%B6%AF%E0%B7%8A%E0%B6%B0+%E0%B6%86%E0%B6%BB%E0%B7%8A%E0%B6%AE%E0%B7%92%E0%B6%9A%E0%B6%BA%E0%B6%9A%E0%B7%8A+%E0%B6%AD%E0%B6%B1%E0%B6%B8%E0%B7%94+-+%E0%B6%A2%E0%B6%B1%E0%B6%B4%E0%B6%AD%E0%B7%92
දැනුමෙන් සන්නද්ධ ආර්ථිකයක් ගොඩනැගීමට කාලය එළඹ ඇති බව ජනාධිපති මෛත්‍රීපාල සිරිසේන ප්‍රකාශ කළා.

කඩුවෙල ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලයේ අද (17) පැවති උත්සවයකට එක්වෙමින් ජනාධිපතිවරයා කියා සිටියේ පසුගිය කාලය තුළ රටේ දේශීය කර්මාන්ත බිඳ වැටුණු බවයි.