මියගිය රණවිරුවන් වෙනුවෙන් 55 න් පසුවත් පූර්ණ වැටුප ඉල්ලයි

Saturday, 17 September 2016 - 18:08

%E0%B6%B8%E0%B7%92%E0%B6%BA%E0%B6%9C%E0%B7%92%E0%B6%BA+%E0%B6%BB%E0%B6%AB%E0%B7%80%E0%B7%92%E0%B6%BB%E0%B7%94%E0%B7%80%E0%B6%B1%E0%B7%8A+%E0%B7%80%E0%B7%99%E0%B6%B1%E0%B7%94%E0%B7%80%E0%B7%99%E0%B6%B1%E0%B7%8A+55+%E0%B6%B1%E0%B7%8A+%E0%B6%B4%E0%B7%83%E0%B7%94%E0%B7%80%E0%B6%AD%E0%B7%8A+%E0%B6%B4%E0%B7%96%E0%B6%BB%E0%B7%8A%E0%B6%AB+%E0%B7%80%E0%B7%90%E0%B6%A7%E0%B7%94%E0%B6%B4+%E0%B6%89%E0%B6%BD%E0%B7%8A%E0%B6%BD%E0%B6%BA%E0%B7%92
මියගිය රණවිරුවන් වෙනුවෙන් ඔවුන්ගෙන් යැපෙන්නන්ට ලබාදෙන වැටුප් හා දීමනා වයස අවුරුදු 55 සම්පූර්ණවීමෙන් පසුවත් ලබාදීමට කටයුතු කරන ලෙස සමස්ත ලංකා රණවිරු සංසද බිරින්දෑවරුන්ගේ ඒකාබද්ධ සංවිධානය ඉල්ලීමක් කරනවා.

කොළඹ අද (17) පැවති මාධ්‍ය හමුවකට එක්වෙමින් ඔවුන් කියා සිටියේ යුද්ධයෙන් ආබාධිත වූ රණවිරුවන් සඳහා පමණක් වයස අවුරුදු 55 න් පසුවද වැටුප් හා දීමනා ලබාදීමට සැලසුම් කර ඇති බවටයි.

අවුරුදු 55 න් පසු මියගිය රණවිරුවන්ට වැටුපෙන් අඩක් පමණක් හිමිවීම නිසා ජීවත්වීමට නොහැකි වී ඇතැයි මාධ්‍ය හමුවට එක්වු මියගිය රණවිරුවන් කිහිප දෙනෙකුගේ බිරින්දෑවරුන් සඳහන් කළා.