ලෝකාන්තය බලන්න ඇවිත් අතුරුදන්වූ සිසුන් පිරිසක් සොයාගනී

Sunday, 18 September 2016 - 9:32

%E0%B6%BD%E0%B7%9D%E0%B6%9A%E0%B7%8F%E0%B6%B1%E0%B7%8A%E0%B6%AD%E0%B6%BA+%E0%B6%B6%E0%B6%BD%E0%B6%B1%E0%B7%8A%E0%B6%B1+%E0%B6%87%E0%B7%80%E0%B7%92%E0%B6%AD%E0%B7%8A+%E0%B6%85%E0%B6%AD%E0%B7%94%E0%B6%BB%E0%B7%94%E0%B6%AF%E0%B6%B1%E0%B7%8A%E0%B7%80%E0%B7%96+%E0%B7%83%E0%B7%92%E0%B7%83%E0%B7%94%E0%B6%B1%E0%B7%8A+%E0%B6%B4%E0%B7%92%E0%B6%BB%E0%B7%92%E0%B7%83%E0%B6%9A%E0%B7%8A+%E0%B7%83%E0%B7%9C%E0%B6%BA%E0%B7%8F%E0%B6%9C%E0%B6%B1%E0%B7%93
ලෝකාන්තය නැරඹීමට පැමිණ අතුරුදන්වූ බව වාර්තාවූ පාසල් සිසුන් 12 දෙනෙකු පොලීසිය සොයාගෙන තිබෙනවා.

කොළොන්නාව ප්‍රදේශයේ පදිංචි උසස් පෙළ හදාරන මෙම සිසුන් ඊයේ ලෝකාන්තය නැරඹීමට පැමිණ ඇති අතර, පසුව ඔවුන් අතුරුදන්ව ඇති බවට නානුඔය පොලීසියට පැමිණිල්ලක් ලැබී තිබුණා.

මග වැරදී සිටි සිසුන් පිරිස පස්වරු 5.45 ට පමණ ලෝකාන්තයේ පිවිසුම් දොරටුව ආසන්නයේදී සොයාගත් බවයි පොලීසිය ප්‍රකාශ කළේ.

ඔවුන් යහපත් සෞඛ්‍ය තත්ත්වයෙන් පසුවන බවද සඳහන්.