තියුණු ආයුධයක් රැගෙන වෙළෙඳ සංකීර්ණයකට පැමිණි පුද්ගලයෙක් මිනිසුන්ට පහරදෙයි

Monday, 19 September 2016 - 7:23

%E0%B6%AD%E0%B7%92%E0%B6%BA%E0%B7%94%E0%B6%AB%E0%B7%94+%E0%B6%86%E0%B6%BA%E0%B7%94%E0%B6%B0%E0%B6%BA%E0%B6%9A%E0%B7%8A+%E0%B6%BB%E0%B7%90%E0%B6%9C%E0%B7%99%E0%B6%B1+%E0%B7%80%E0%B7%99%E0%B7%85%E0%B7%99%E0%B6%B3+%E0%B7%83%E0%B6%82%E0%B6%9A%E0%B7%93%E0%B6%BB%E0%B7%8A%E0%B6%AB%E0%B6%BA%E0%B6%9A%E0%B6%A7+%E0%B6%B4%E0%B7%90%E0%B6%B8%E0%B7%92%E0%B6%AB%E0%B7%92+%E0%B6%B4%E0%B7%94%E0%B6%AF%E0%B7%8A%E0%B6%9C%E0%B6%BD%E0%B6%BA%E0%B7%99%E0%B6%9A%E0%B7%8A+%E0%B6%B8%E0%B7%92%E0%B6%B1%E0%B7%92%E0%B7%83%E0%B7%94%E0%B6%B1%E0%B7%8A%E0%B6%A7+%E0%B6%B4%E0%B7%84%E0%B6%BB%E0%B6%AF%E0%B7%99%E0%B6%BA%E0%B7%92
ඇමරිකාවේ මිනෙසෝටාහි වෙළෙඳ සංකීර්ණයක් තුළදී පුද්ගලයින් 8 දෙනෙකුට තියුණු ආයුධයකින් පහර දී තුවාල සිදුකළ පුද්ගලයෙකු පොලිස් වෙඩි පහරකින් ජීවිතක්ෂයට පත්වුණා.

සැකකරු පෞද්ගලික ආරක්ෂක අංශ නිලධාරීන් භාවිත කරන ඇඳුමකට සමාන ඇඳුමකින් සැරසී සිටි බව විදෙස් මාධ්‍ය වාර්තා කළා.