ලොවම මවිත කරමින් ඉතිහාසගතවූ ලොව දිගම අකුණ මෙන්න

Monday, 19 September 2016 - 8:37

%E0%B6%BD%E0%B7%9C%E0%B7%80%E0%B6%B8+%E0%B6%B8%E0%B7%80%E0%B7%92%E0%B6%AD+%E0%B6%9A%E0%B6%BB%E0%B6%B8%E0%B7%92%E0%B6%B1%E0%B7%8A+%E0%B6%89%E0%B6%AD%E0%B7%92%E0%B7%84%E0%B7%8F%E0%B7%83%E0%B6%9C%E0%B6%AD%E0%B7%80%E0%B7%96++%E0%B6%BD%E0%B7%9C%E0%B7%80+%E0%B6%AF%E0%B7%92%E0%B6%9C%E0%B6%B8+%E0%B6%85%E0%B6%9A%E0%B7%94%E0%B6%AB+%E0%B6%B8%E0%B7%99%E0%B6%B1%E0%B7%8A%E0%B6%B1
ඉතිහාසයේ වාර්තා වී ඇති ලොව දිගම අකුණ හඳුනාගැනීමෙන් අනතුරුව පසුගියදා එය තහවුරු කර තිබෙනවා.

ලෝක කාලගුණ විද්‍යා සංවිධානය සිදුකළ සමීක්ෂණයක ප්‍රතිපඵලයක් ලෙසයි මෙලෙස ලොව දිගම අකුණ හඳුනාගෙන ඇත්තේ.

වසර 2007 දී අමෙරිකාවේ ඇමෙරිකාවේ Oklahoma ඇතිවූ මෙම අකුණු ආලෝකයේ දිග සැතපුම් 199.4ක් බවටයි වාර්තා වී ඇත්තේ.

මේ අතර ලොව වැඩිම වෙලාවක් පැවතුණු අකුණ ලෙස හඳුනාගෙන ඇත්තේ  ප්‍රංශයේ Alps කඳුවැටිය ආශ්‍රිතව ඇතිවූ අකුණක්.

2012 වසරේදී එය ඇති වී ඇති බවත් එය තත්පර 7.74ක් පැවති බවටත් අදාළ වාර්තාවේ වැඩිදුරටත් සඳහන් වනවා.

එම අවස්ථාව කැමරා වල සටහන් වී තිබුනේ පහත අයුරින්.

ඇමෙරිකාවේ Oklahoma ඇතිවූ ලොව දිගම අකුණ පහතින්.
ලොව වැඩිම වෙලාවක් පැවති ප්‍රංශයේ Alps කඳුවැටිය ආශ්‍රිතව ඇතිවූ අකුණ පහතින්.එංගලන්ත අහසේ අලංකාර රටා මවමින් පැවති අකුණක වීඩියෝවක් පහතින් නරඹන්න.