ගල්කුලමේ විරෝධතාවක්

Monday, 19 September 2016 - 10:22

%E0%B6%9C%E0%B6%BD%E0%B7%8A%E0%B6%9A%E0%B7%94%E0%B6%BD%E0%B6%B8%E0%B7%9A+%E0%B7%80%E0%B7%92%E0%B6%BB%E0%B7%9D%E0%B6%B0%E0%B6%AD%E0%B7%8F%E0%B7%80%E0%B6%9A%E0%B7%8A
අනුරාධපුරය - ගල්කුලම ධම්මදින්න මහා විද්‍යාලයේ දෙමව්පියන් පිරිසක් ගල්කුලම ඔරලෝසු කණුව අසල විරෝධතාවක නිරතවනවා.

පාසලට අවශ්‍ය දෙමහල් ගොඩනැගිලි දෙකක් ඉදි නොකිරීමට විරෝධය  පළ කරමිනුයි මොවුන් මෙම උද්ඝෝෂණය ආරම්භ කර ඇත්තේ.