වෘත්තීය පුහුණුව ලැබූ ආබාධිත යුවල 10 ක් විවාහ වීමට එකඟ වූ හැටි

Monday, 19 September 2016 - 10:36

%E0%B7%80%E0%B7%98%E0%B6%AD%E0%B7%8A%E0%B6%AD%E0%B7%93%E0%B6%BA+%E0%B6%B4%E0%B7%94%E0%B7%84%E0%B7%94%E0%B6%AB%E0%B7%94%E0%B7%80+%E0%B6%BD%E0%B7%90%E0%B6%B6%E0%B7%96+%E0%B6%86%E0%B6%B6%E0%B7%8F%E0%B6%B0%E0%B7%92%E0%B6%AD+%E0%B6%BA%E0%B7%94%E0%B7%80%E0%B6%BD+10+%E0%B6%9A%E0%B7%8A+%E0%B7%80%E0%B7%92%E0%B7%80%E0%B7%8F%E0%B7%84+%E0%B7%80%E0%B7%93%E0%B6%B8%E0%B6%A7+%E0%B6%91%E0%B6%9A%E0%B6%9F+%E0%B7%80%E0%B7%96+%E0%B7%84%E0%B7%90%E0%B6%A7%E0%B7%92
බණ්ඩාරවෙල ආබාධිත වෘත්තීය පුහුණු ආයතනයේ පුහුණුව ලැබූ විවිධ ආබාධවලින් පෙළෙන විවාහ අපේක්ෂිත තරුණ තරුණියන්ගේ විශේෂ හමුවක් පසුගියදා පැවැත්වුනා.

මෙම අවස්ථාවට ඔවුන්ගේ දෙමව්පියන් ද එක් වී සිටීම විශේෂත්වයක්.

මෙම හමුව සංවිධානය කිරීමේ අරමුණ වී තිබුනේ විවාහයන් ඔවුන්නොවුන් අතරින්ම සිදුකිරීමයි.

මෙහිදී තරුණ යුවල 10 ක් විවාහ වීම සදහා එකඟතාවට පැමිණි බවයි අප වාර්තාකරු පැවසුවේ.