ලේක් හවුස්හි වහලය මත නැග සේවකයන් තිදෙනෙක් විරෝධතාවයක

Monday, 19 September 2016 - 10:51

%E0%B6%BD%E0%B7%9A%E0%B6%9A%E0%B7%8A+%E0%B7%84%E0%B7%80%E0%B7%94%E0%B7%83%E0%B7%8A%E0%B7%84%E0%B7%92+%E0%B7%80%E0%B7%84%E0%B6%BD%E0%B6%BA+%E0%B6%B8%E0%B6%AD+%E0%B6%B1%E0%B7%90%E0%B6%9C+%E0%B7%83%E0%B7%9A%E0%B7%80%E0%B6%9A%E0%B6%BA%E0%B6%B1%E0%B7%8A+%E0%B6%AD%E0%B7%92%E0%B6%AF%E0%B7%99%E0%B6%B1%E0%B7%99%E0%B6%9A%E0%B7%8A+%E0%B7%80%E0%B7%92%E0%B6%BB%E0%B7%9D%E0%B6%B0%E0%B6%AD%E0%B7%8F%E0%B7%80%E0%B6%BA%E0%B6%9A
ලේක්හවුස් ආයතනයේ සේවකයන් පිරිසක් මේ වනවිට එම ආයතනය ඉදිරිපිට විරෝධතාවක නිරතවනවා.

ඒ, සේවක වැටුප් වැඩිකරන ලෙස පාලනාධිකාරියට බලකරමින්.

ඊට සමගාමීව සේවකයන් තුන්දෙනෙකු එහි වහලය මත නැග උපවාසයක් ආරම්භ කර ඇති බවයි හිරු වාර්තාකරු ප්‍රකාශ කළේ.