හැටන් වතුයායක කම්කරුවන් පිරිසක් වෘත්තිය ක්‍රියාමාර්ගයක (ඡායාරූප)

Monday, 19 September 2016 - 13:06

%E0%B7%84%E0%B7%90%E0%B6%A7%E0%B6%B1%E0%B7%8A+%E0%B7%80%E0%B6%AD%E0%B7%94%E0%B6%BA%E0%B7%8F%E0%B6%BA%E0%B6%9A+%E0%B6%9A%E0%B6%B8%E0%B7%8A%E0%B6%9A%E0%B6%BB%E0%B7%94%E0%B7%80%E0%B6%B1%E0%B7%8A+%E0%B6%B4%E0%B7%92%E0%B6%BB%E0%B7%92%E0%B7%83%E0%B6%9A%E0%B7%8A+%E0%B7%80%E0%B7%98%E0%B6%AD%E0%B7%8A%E0%B6%AD%E0%B7%92%E0%B6%BA+%E0%B6%9A%E0%B7%8A%E2%80%8D%E0%B6%BB%E0%B7%92%E0%B6%BA%E0%B7%8F%E0%B6%B8%E0%B7%8F%E0%B6%BB%E0%B7%8A%E0%B6%9C%E0%B6%BA%E0%B6%9A+%28%E0%B6%A1%E0%B7%8F%E0%B6%BA%E0%B7%8F%E0%B6%BB%E0%B7%96%E0%B6%B4%29
හැටන් - දික්ඔය - දරවල වතුයායේ කම්කරුවන් පිරිසක් අද උදෑසන සිට වැඩවර්ජනයක නිරතවනවා.

ඒ, එම වතුයායේ පාලනාධිකාරියට විරෝධය පළ කරමින්.

වර්ජනයේ නිරත වතුකම්කරුවන් සඳහන් කළේ වතු යායේ කොටසක ඉදිකිරීමට සැළසුම් කර තිබූ පුස්තකාලය ඉදි නොකිරීමට පාලනාධිකාරිය කටයුතු කර  ඇති බවයි.

එසේම තම නිවාස ප්‍රතිසංස්කරණය කිරීමට පරිපාලනය ඉඩ ලබා දී නැතැයි ද ඔවුන් සඳහන් කළා.


ඡායාරූප - හැටන් රන්ජිත් රාජපක්ෂ