වැට් බදු වැඩි කිරීම ගැන යළි සලකා බලන්න - හිටපු ජනපති මහින්දගෙන් ඉල්ලීමක්

Monday, 19 September 2016 - 18:09

%E0%B7%80%E0%B7%90%E0%B6%A7%E0%B7%8A+%E0%B6%B6%E0%B6%AF%E0%B7%94+%E0%B7%80%E0%B7%90%E0%B6%A9%E0%B7%92+%E0%B6%9A%E0%B7%92%E0%B6%BB%E0%B7%93%E0%B6%B8+%E0%B6%9C%E0%B7%90%E0%B6%B1+%E0%B6%BA%E0%B7%85%E0%B7%92+%E0%B7%83%E0%B6%BD%E0%B6%9A%E0%B7%8F+%E0%B6%B6%E0%B6%BD%E0%B6%B1%E0%B7%8A%E0%B6%B1+-+%E0%B7%84%E0%B7%92%E0%B6%A7%E0%B6%B4%E0%B7%94+%E0%B6%A2%E0%B6%B1%E0%B6%B4%E0%B6%AD%E0%B7%92+%E0%B6%B8%E0%B7%84%E0%B7%92%E0%B6%B1%E0%B7%8A%E0%B6%AF%E0%B6%9C%E0%B7%99%E0%B6%B1%E0%B7%8A+%E0%B6%89%E0%B6%BD%E0%B7%8A%E0%B6%BD%E0%B7%93%E0%B6%B8%E0%B6%9A%E0%B7%8A
වැට් බදු ප්‍රතිශතය වැඩි කිරීම මගින් වත්මන් ආණ්ඩුව ජනතාව පීඩාවට පත් කර ඇති බව හිටපු ජනපති මහින්ද රාජපක්ෂ පවසනවා.

 නිවේදනයක් නිකුත් කරමින් ඔහු සඳහන් කළේ ආණ්ඩුව වර්තමානයේ අය කරනු ලබන වැට් බදු ප්‍රතිශතය සියයට 36 කින් ඉහළ දැමීමට පනත් කෙටුම්පතක් ගැසට් කර ඇති බවයි.

මෙම පීඩාකාරි බදු වැඩි කිරීමේ යෝජනා නැවතත් සලකා බැලීමට ආණ්ඩුවට තවමත් කල් ඇති බව ද හිටපු ජනාධිපතිවරයා සිය නිවේදනය මගින් ප්‍රකාශ කළා.

බදු ඉහළ දැමීම මගින් පෞද්ගලික වෛද්‍ය සේවාවන්ට ද බලපානු ඇති අතර පෞද්ගලික වෛද්‍ය වියදම් සියයට 15 කින් වැඩිවන බවයි එම නිවේදනයේ වැඩිදුරටත් දැක්වෙන්නේ.

පසුගිය රජය සමයේ දිනකට ලක්ෂ 28 ක මහා පරිමාණ වෙළඳාම් කරන සුපිරි වෙළදසැල්වලට පමණක් වැට් බද්ද ක්‍රියාත්මක කළ ද, වත්මන් ආණ්ඩුව එම සීමාව පහත හෙලීම මගින් සිල්ලර හා තොග වෙළඳසැල්වලට පවා වැට් බද්දට යටත් වීමට සිදුවන බවයි හිටපු ජනාධිපතිවරයා නිකුත් කළ නිවේදනයේ වැඩිදුරටත් දැක්වෙන්නේ.