පැලවත්තේ උක්වගා භූමිය වන අලින්ගේ රජ දහනක්

Tuesday, 20 September 2016 - 7:09

%E0%B6%B4%E0%B7%90%E0%B6%BD%E0%B7%80%E0%B6%AD%E0%B7%8A%E0%B6%AD%E0%B7%9A+%E0%B6%8B%E0%B6%9A%E0%B7%8A%E0%B7%80%E0%B6%9C%E0%B7%8F+%E0%B6%B7%E0%B7%96%E0%B6%B8%E0%B7%92%E0%B6%BA+%E0%B7%80%E0%B6%B1+%E0%B6%85%E0%B6%BD%E0%B7%92%E0%B6%B1%E0%B7%8A%E0%B6%9C%E0%B7%9A+%E0%B6%BB%E0%B6%A2+%E0%B6%AF%E0%B7%84%E0%B6%B1%E0%B6%9A%E0%B7%8A
පැල්වත්ත සීනි කර්මාන්ත ශාලාවට අයත් උක්වගා භුමි කරා පැමිණෙන වන අලි අවට ගම්මාන කරාද ගමන් කිරීම හේතුවෙන් ප්‍රදේශවාසීන් භීතියට පත්ව සිටිනවා.

දෛනිකව වන අලි ගම්වැදීම සම්බන්ධයෙන් බලධාරීන් දැනුවත් කළද ඊට විසදුමක් නොමැති බව ප්‍රදේශවාසීන්ගේ චෝදනාවයි.