හිටපු ගුවන් හමුදාපති රොෂාන් ගුණතිලක එෆ්.සී.අයි.ඩී.යට

Tuesday, 20 September 2016 - 15:23

%E0%B7%84%E0%B7%92%E0%B6%A7%E0%B6%B4%E0%B7%94+%E0%B6%9C%E0%B7%94%E0%B7%80%E0%B6%B1%E0%B7%8A+%E0%B7%84%E0%B6%B8%E0%B7%94%E0%B6%AF%E0%B7%8F%E0%B6%B4%E0%B6%AD%E0%B7%92+%E0%B6%BB%E0%B7%9C%E0%B7%82%E0%B7%8F%E0%B6%B1%E0%B7%8A+%E0%B6%9C%E0%B7%94%E0%B6%AB%E0%B6%AD%E0%B7%92%E0%B6%BD%E0%B6%9A+%E0%B6%91%E0%B7%86%E0%B7%8A.%E0%B7%83%E0%B7%93.%E0%B6%85%E0%B6%BA%E0%B7%92.%E0%B6%A9%E0%B7%93.%E0%B6%BA%E0%B6%A7
හිටපු ගුවන් හමුදාපති එයාර් චීෆ් මාර්ෂල් රොෂාන් ගුණතිලක අද දහවල් පොලිස් මූල්‍ය අපරාධ කොට්ඨාශය වෙත පැමිණියා.

 ඒ, මිග් යානා ගණුදෙනුව සම්බන්ධයෙන් සිදු කෙරෙන පරීක්ෂණයට අදාළව ප්‍රකාශයක් ලබාදීම සඳහායි.

මෙම ගණුදෙනුව සිදුවන කාලවකවානුව තුළ ගුවන් හමුදාපතිවරයා ලෙස කටයුතු කරනු ලැබුවේ එයාර් චීෆ් මාර්ෂල් රොෂාන් ගුණතිලකයි.