යෝෂිත රට යන්න අවසර ඉල්ලයි

Tuesday, 20 September 2016 - 18:24

%E0%B6%BA%E0%B7%9D%E0%B7%82%E0%B7%92%E0%B6%AD+%E0%B6%BB%E0%B6%A7+%E0%B6%BA%E0%B6%B1%E0%B7%8A%E0%B6%B1+%E0%B6%85%E0%B7%80%E0%B7%83%E0%B6%BB+%E0%B6%89%E0%B6%BD%E0%B7%8A%E0%B6%BD%E0%B6%BA%E0%B7%92
තමාට විදේශගතවීමට අවසර ලබාදෙන ලෙස යෝෂිත රාජපක්ෂ අද කොළඹ මහාධිකරණයෙන් ඉල්ලීමක් කර තිබුණා.

කඩුවෙල මහේස්ත්‍රාත් අධිකරණයේ විභාග වන නඩුවලට අදාළව ඔහුට විදේශගතවීම  තහනම් කර ඇති අතර, මෝසමක් මගින් ඔහු මෙම අවසරය ඉල්ලා තිබෙනවා.

එය අනිද්දා සළකා බැලීමට නියමිතයි.