නිරායුධ පුද්ගලයෙකුට පොලිසිය වෙඩි තැබූ හැටි දැක්වෙන වීඩියෝවක් එලියට

Wednesday, 21 September 2016 - 7:28

%E0%B6%B1%E0%B7%92%E0%B6%BB%E0%B7%8F%E0%B6%BA%E0%B7%94%E0%B6%B0+%E0%B6%B4%E0%B7%94%E0%B6%AF%E0%B7%8A%E0%B6%9C%E0%B6%BD%E0%B6%BA%E0%B7%99%E0%B6%9A%E0%B7%94%E0%B6%A7+%E0%B6%B4%E0%B7%9C%E0%B6%BD%E0%B7%92%E0%B7%83%E0%B7%92%E0%B6%BA+%E0%B7%80%E0%B7%99%E0%B6%A9%E0%B7%92+%E0%B6%AD%E0%B7%90%E0%B6%B6%E0%B7%96+%E0%B7%84%E0%B7%90%E0%B6%A7%E0%B7%92+%E0%B6%AF%E0%B7%90%E0%B6%9A%E0%B7%8A%E0%B7%80%E0%B7%99%E0%B6%B1+%E0%B7%80%E0%B7%93%E0%B6%A9%E0%B7%92%E0%B6%BA%E0%B7%9D%E0%B7%80%E0%B6%9A%E0%B7%8A+%E0%B6%91%E0%B6%BD%E0%B7%92%E0%B6%BA%E0%B6%A7
නිරායුධ කළු ජාතිකයෙකුට වෙඩි තැබීමේ සිද්ධියකට සම්බන්ධ වීඩියෝ දර්ශන ඇමරිකාවේ ඔක්ලොහෝමා පොලිසිය විසින් මාධ්‍ය වෙත නිකුත් කර තිබෙනවා.

40 හැවිරිදි ටෙරන්ස් ක්‍රචර් නැමති පුද්ගලයාට පොලිස් නිලධාරියා වෙඩි තබා තිබෙන්නේ, අතහැර දමා ගිය වාහනයක් පිළිබඳව ලැබුණු තොරතුරක් මත එම ස්ථානයට පැමිණි අවස්ථාවේයි.