පොලිස් වැටලීමකදී පලා යමින් සිටි සැකකරුවෙක් කැළණි ගඟට වැටී මියයයි

Wednesday, 21 September 2016 - 9:18

%E0%B6%B4%E0%B7%9C%E0%B6%BD%E0%B7%92%E0%B7%83%E0%B7%8A+%E0%B7%80%E0%B7%90%E0%B6%A7%E0%B6%BD%E0%B7%93%E0%B6%B8%E0%B6%9A%E0%B6%AF%E0%B7%93+%E0%B6%B4%E0%B6%BD%E0%B7%8F+%E0%B6%BA%E0%B6%B8%E0%B7%92%E0%B6%B1%E0%B7%8A+%E0%B7%83%E0%B7%92%E0%B6%A7%E0%B7%92+%E0%B7%83%E0%B7%90%E0%B6%9A%E0%B6%9A%E0%B6%BB%E0%B7%94%E0%B7%80%E0%B7%99%E0%B6%9A%E0%B7%8A+%E0%B6%9A%E0%B7%90%E0%B7%85%E0%B6%AB%E0%B7%92+%E0%B6%9C%E0%B6%9F%E0%B6%A7+%E0%B7%80%E0%B7%90%E0%B6%A7%E0%B7%93+%E0%B6%B8%E0%B7%92%E0%B6%BA%E0%B6%BA%E0%B6%BA%E0%B7%92
කැළණි ගඟේ අනවසරයෙන් මැණික් ගරූ පිරිසක් පොලිසිය විසින් වටලා තිබෙනවා.

එම වැටලීමේදී පලා යමින් සිටි සැකරුවන් අතරින් එක් සැකකරුවෙකු කැළණි ගඟට වැටි ඇති බව සඳහන්.

එහිදී ප්‍රදේශවාසීන් චෝදනා කළේ පොලිස් විශේෂ බලකා නිලධාරින් එම පුද්ගලයා බේරා ගැනීමට ක්‍රියා නොකළ බවයි.