ගමනාගමන කොමිසමේ ටෙන්ඩර් ක්‍රියාවලියට චෝදනාවක්

Wednesday, 21 September 2016 - 9:27

%E0%B6%9C%E0%B6%B8%E0%B6%B1%E0%B7%8F%E0%B6%9C%E0%B6%B8%E0%B6%B1+%E0%B6%9A%E0%B7%9C%E0%B6%B8%E0%B7%92%E0%B7%83%E0%B6%B8%E0%B7%9A+%E0%B6%A7%E0%B7%99%E0%B6%B1%E0%B7%8A%E0%B6%A9%E0%B6%BB%E0%B7%8A+%E0%B6%9A%E0%B7%8A%E2%80%8D%E0%B6%BB%E0%B7%92%E0%B6%BA%E0%B7%8F%E0%B7%80%E0%B6%BD%E0%B7%92%E0%B6%BA%E0%B6%A7+%E0%B6%A0%E0%B7%9D%E0%B6%AF%E0%B6%B1%E0%B7%8F%E0%B7%80%E0%B6%9A%E0%B7%8A
ජාතික ගමනාගමන කොමිෂන් සභාව විසින් දක්ෂිණ අධිවේගී මාර්ගයේ පෞද්ගලික බස් රථ සඳහා බලපත්‍ර ලබාදීමේ ටෙන්ඩර් කැඳෙවීමේ ක්‍රියාවලිය හෙළා දකින බව අන්තර් පළාත් පෞද්ගලික බස් සංගමය පවසනවා.

එම සංගමයේ සභාපති සරත් විජිතකුමාර මහතා ප්‍රකාශ කළේ ගමනාගමන කොමිෂන් සභාවේ මෙවැනි ක්‍රියා හේතුවෙන් ගුණාත්මක බස් සේවාවක් පවත්වාගෙන යාමේදී ගැටලු මතුවන බවයි.