වෛද්‍ය නලින්ද හේරත් තම පුතා රාජකීය විද්‍යාලයට ඇතුලත් කළ අයුරු අධ්‍යාපන ඇමති හෙළිකරයි

Wednesday, 21 September 2016 - 9:28

%E0%B7%80%E0%B7%9B%E0%B6%AF%E0%B7%8A%E2%80%8D%E0%B6%BA+%E0%B6%B1%E0%B6%BD%E0%B7%92%E0%B6%B1%E0%B7%8A%E0%B6%AF+%E0%B7%84%E0%B7%9A%E0%B6%BB%E0%B6%AD%E0%B7%8A+%E0%B6%AD%E0%B6%B8+%E0%B6%B4%E0%B7%94%E0%B6%AD%E0%B7%8F+%E0%B6%BB%E0%B7%8F%E0%B6%A2%E0%B6%9A%E0%B7%93%E0%B6%BA+%E0%B7%80%E0%B7%92%E0%B6%AF%E0%B7%8A%E2%80%8D%E0%B6%BA%E0%B7%8F%E0%B6%BD%E0%B6%BA%E0%B6%A7+%E0%B6%87%E0%B6%AD%E0%B7%94%E0%B6%BD%E0%B6%AD%E0%B7%8A+%E0%B6%9A%E0%B7%85+%E0%B6%85%E0%B6%BA%E0%B7%94%E0%B6%BB%E0%B7%94+%E0%B6%85%E0%B6%B0%E0%B7%8A%E2%80%8D%E0%B6%BA%E0%B7%8F%E0%B6%B4%E0%B6%B1+%E0%B6%87%E0%B6%B8%E0%B6%AD%E0%B7%92+%E0%B7%84%E0%B7%99%E0%B7%85%E0%B7%92%E0%B6%9A%E0%B6%BB%E0%B6%BA%E0%B7%92
අධ්‍යාපන අමාත්‍ය අකිල විරාජ් කාරියවසම් මහතා රජයේ වෛද්‍ය නිලධාරීන්ගේ සංගමයේ ක්‍රියාකලාපය අනුමත කළ නොහැකි බව ප්‍රකාශ කළා.

ඊයේ පාර්ලිමේන්තුවේ දී එම සංගමයේ ඉල්ලීම් පිළිබඳව විශේෂ ප්‍රකාශයක් කරමිනුයි අමත්‍යවරයා මේ බව සඳහන් කළේ.

මේ අතර රජයේ වෛද්‍ය නිලධාරීන්ගේ සංගමයේ ලේකම් වෛද්‍ය නලින්ද හේරත් මහතා පදිංචිය මාරු කිරීමෙන් පසු දරුවා රාජකීය විද්‍යාලයට ඇතුලත් කිර ඇත්තේ ඔහුගේ නිලතල භාවිත කරමින් බවයි එහිදී වැඩිදුරටත් අදහස් දක්වමින් අමාත්‍යවරයා ප්‍රකාශ කළේ.