උමාඔය ව්‍යාපෘතියට එරෙහිව ඇල්ල ප්‍රදේශවාසීන් විරෝධතාවක

Wednesday, 21 September 2016 - 11:08

%E0%B6%8B%E0%B6%B8%E0%B7%8F%E0%B6%94%E0%B6%BA+%E0%B7%80%E0%B7%8A%E2%80%8D%E0%B6%BA%E0%B7%8F%E0%B6%B4%E0%B7%98%E0%B6%AD%E0%B7%92%E0%B6%BA%E0%B6%A7+%E0%B6%91%E0%B6%BB%E0%B7%99%E0%B7%84%E0%B7%92%E0%B7%80+%E0%B6%87%E0%B6%BD%E0%B7%8A%E0%B6%BD+%E0%B6%B4%E0%B7%8A%E2%80%8D%E0%B6%BB%E0%B6%AF%E0%B7%9A%E0%B7%81%E0%B7%80%E0%B7%8F%E0%B7%83%E0%B7%93%E0%B6%B1%E0%B7%8A+%E0%B7%80%E0%B7%92%E0%B6%BB%E0%B7%9D%E0%B6%B0%E0%B6%AD%E0%B7%8F%E0%B7%80%E0%B6%9A
උමාඔය ව්‍යාපෘතියට අහිමි වන තම ඉඩම් සඳහා වන්දි ලබාදීම මේ දක්වා සිදුකර නොමැති බවට පවසමින් ප්‍රදේශවාසීන් පිරිසක් ඇල්ල ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලය භූමියේ මේ වනවිට විරෝධතාවක නිරත වනවා.

ඊට එක්වූ විරෝධතාකරුවන් ප්‍රකාශ කළේ බීමට අවශ්‍ය පානීය ජලයවත් මේ වනවිට තමන්ට නොලැබෙන බවයි.

ඇල්ල, හීල්ඔය, බොරලන්ද, පල්ලෙපේරුව ආදී ගම්මාන රැසක ජනතාව විරෝධතාවයට එක්ව සිටින බව එහි සිටින හිරු වාර්තාකරු සඳහන් කළා.