අගමැති පොත් ප්‍රදර්ශනයේ

Wednesday, 21 September 2016 - 13:35

%E0%B6%85%E0%B6%9C%E0%B6%B8%E0%B7%90%E0%B6%AD%E0%B7%92+%E0%B6%B4%E0%B7%9C%E0%B6%AD%E0%B7%8A+%E0%B6%B4%E0%B7%8A%E2%80%8D%E0%B6%BB%E0%B6%AF%E0%B6%BB%E0%B7%8A%E0%B7%81%E0%B6%B1%E0%B6%BA%E0%B7%9A
අග්‍රාමාත්‍ය රනිල් වික්‍රමසිංහ අද (21) උදෑසන කොළඹ - ජාත්‍යන්තර පොත් ප්‍රදර්ශනය පැවැත්වෙන බණ්ඩාරනායක ජාත්‍යන්තර සම්මන්ත්‍රණ ශාලා පරිශ්‍රයට පැමිණියා.

එහිදී අග්‍රාමාත්‍යවරයා ප්‍රදර්ශන කුටි වෙත ගොස් ඒවා නිරීක්ෂණය කර තිබෙනවා.