ඒකාබද්ධ විපක්ෂයේ මන්ත්‍රීවරුන් පිරිසක් මැතිවරණ කොමිසමට

Wednesday, 21 September 2016 - 13:42

%E0%B6%92%E0%B6%9A%E0%B7%8F%E0%B6%B6%E0%B6%AF%E0%B7%8A%E0%B6%B0+%E0%B7%80%E0%B7%92%E0%B6%B4%E0%B6%9A%E0%B7%8A%E0%B7%82%E0%B6%BA%E0%B7%9A+%E0%B6%B8%E0%B6%B1%E0%B7%8A%E0%B6%AD%E0%B7%8A%E2%80%8D%E0%B6%BB%E0%B7%93%E0%B7%80%E0%B6%BB%E0%B7%94%E0%B6%B1%E0%B7%8A+%E0%B6%B4%E0%B7%92%E0%B6%BB%E0%B7%92%E0%B7%83%E0%B6%9A%E0%B7%8A+%E0%B6%B8%E0%B7%90%E0%B6%AD%E0%B7%92%E0%B7%80%E0%B6%BB%E0%B6%AB+%E0%B6%9A%E0%B7%9C%E0%B6%B8%E0%B7%92%E0%B7%83%E0%B6%B8%E0%B6%A7
ඒකාබද්ධ විපක්ෂය නියෝජනය කරන පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී උදය ගම්මන්පිල, හිටපු අමාත්‍යවරුන් වන මහාචාර්ය ජී.එල්.පීරිස් සහ බැසිල් රාජපක්ෂ ඇතුළු පළාත් පාලන සංසදයේ නියෝජිතයින් පිරිසක් අද (21) උදෑසන මැතිවරණ කොමිසමේ සභාපති මහින්ද දේශප්‍රිය හමුවුණා.

ඒ ඉදිරි පළාත් පාලන මැතිවරණය පිළිබඳව සාකච්ඡා කිරීම සඳහායි.

එම සාකච්ඡාව මේ වනවිටත් මැතිවරණ කොමිසම් කාර්යාලයේ පැවැත්වෙන බවයි එහි සිටින හිරු වාර්තාකරු කියා සිටියේ.