අනුරාධපුර බන්ධනාගාරයේ එල්.ටී.ටී.ඊ. රැඳවූවන් තවදුරටත් ආහාර වර්ජනයේ

Thursday, 22 September 2016 - 7:21

%E0%B6%85%E0%B6%B1%E0%B7%94%E0%B6%BB%E0%B7%8F%E0%B6%B0%E0%B6%B4%E0%B7%94%E0%B6%BB+%E0%B6%B6%E0%B6%B1%E0%B7%8A%E0%B6%B0%E0%B6%B1%E0%B7%8F%E0%B6%9C%E0%B7%8F%E0%B6%BB%E0%B6%BA%E0%B7%9A+%E0%B6%91%E0%B6%BD%E0%B7%8A.%E0%B6%A7%E0%B7%93.%E0%B6%A7%E0%B7%93.%E0%B6%8A.+%E0%B6%BB%E0%B7%90%E0%B6%B3%E0%B7%80%E0%B7%96%E0%B7%80%E0%B6%B1%E0%B7%8A+%E0%B6%AD%E0%B7%80%E0%B6%AF%E0%B7%94%E0%B6%BB%E0%B6%A7%E0%B6%AD%E0%B7%8A+%E0%B6%86%E0%B7%84%E0%B7%8F%E0%B6%BB+%E0%B7%80%E0%B6%BB%E0%B7%8A%E0%B6%A2%E0%B6%B1%E0%B6%BA%E0%B7%9A
අනුරාධපුරය බන්ධනාගාරයේ රඳවා සිටි එල්.ටී.ටී.ඊ. රැඳවූවන් 20 දෙනෙකු ආරම්භ කර ඇති ආහාර වර්ජනය තවදුරටත් ක්‍රියාත්මකයි.

අනුරාධපුර බන්ධනාගාරයේ ප්‍රකාශකයෙකු සඳහන් කළේ ඊයේ දිනයේදී මෙම පිරිස ආහාර වර්ජනය ආරම්භ කළ බවයි.

ඒ, ඔවුන්ට ගොනුකර ඇති නඩු කඩිනමින් විභාග කර අවසන් කරන ලෙස ඉල්ලමින්.

මීට පෙර අවස්ථා අටකදී ඔවුන් මෙලෙස ආහාර වර්ජනයේ නිරතවූ බවයි එම ප්‍රකාශකයා වැඩිදුරටත් සඳහන් කළේ.