විශ්‍රාමික රේගු නිලධාරීන් යළි සේවයට

Thursday, 22 September 2016 - 7:33

%E0%B7%80%E0%B7%92%E0%B7%81%E0%B7%8A%E2%80%8D%E0%B6%BB%E0%B7%8F%E0%B6%B8%E0%B7%92%E0%B6%9A+%E0%B6%BB%E0%B7%9A%E0%B6%9C%E0%B7%94+%E0%B6%B1%E0%B7%92%E0%B6%BD%E0%B6%B0%E0%B7%8F%E0%B6%BB%E0%B7%93%E0%B6%B1%E0%B7%8A+%E0%B6%BA%E0%B7%85%E0%B7%92+%E0%B7%83%E0%B7%9A%E0%B7%80%E0%B6%BA%E0%B6%A7
විශ්‍රාමික  රේගු නිලධාරීන් වහාම ක්‍රියාත්මක වන පරිදි සේවයට බඳවා ගැනීමට රජය තීරණය කර තිබෙනවා.

රේගු දෙපාර්තමේන්තුවේ කටයුතු තවදුරටත් කාර්යක්ෂමව පවත්වා ගැනීමේ අරමුණින් මෙම තීරණය ගත් බවයි මුදල්  අමාත්‍යාංශය සඳහන්  කළේ.

ඒ අනුව 2014, 2015 සහ 2016 යන  වසරවල විශ්‍රාම ගිය සෑම තනතුරකටම අයත් නිලධාරීන් සේවයට බඳවා ගැනීමට නියමිතයි.

වසරක කාලයකට යටත්ව කොන්ත්‍රාත් පදනම මත මෙම බඳවාගැනීම් සිදුකරන බව මුදල් අමාත්‍යාංශය සඳහන් කළා.

ඒ සඳහා කැමැත්තක් දක්වන විශ්‍රාමික රේගු නිලධාරීන්ට මේ මස 30 වනදාට  පෙර අයදුම් කිරීමේ හැකියාව පවතින බවයි මුදල් අමාත්‍යාංශය නිවේදනයක් නිකුත් කරමින් සඳහන් කළේ.

ඒ සඳහා තොරතුරු විමසීමට දුරකථන අංක දෙකක්ද හඳුන්වා දී තිබෙනවා.

011 233 34 26 හෝ 0112 143 434 යන දුරකථන අංක ඇමතීමෙන් ඊට අදාළ තොරතුරු ලබාගැනීමේ හැකියාව පවතිනවා.