විදුහල්පතිගෙන් සිසුවකුට අස්ථි කැඩෙන්න ප්‍රහාරයක්

Thursday, 22 September 2016 - 8:28

%E0%B7%80%E0%B7%92%E0%B6%AF%E0%B7%94%E0%B7%84%E0%B6%BD%E0%B7%8A%E0%B6%B4%E0%B6%AD%E0%B7%92%E0%B6%9C%E0%B7%99%E0%B6%B1%E0%B7%8A+%E0%B7%83%E0%B7%92%E0%B7%83%E0%B7%94%E0%B7%80%E0%B6%9A%E0%B7%94%E0%B6%A7+%E0%B6%85%E0%B7%83%E0%B7%8A%E0%B6%AE%E0%B7%92+%E0%B6%9A%E0%B7%90%E0%B6%A9%E0%B7%99%E0%B6%B1%E0%B7%8A%E0%B6%B1+%E0%B6%B4%E0%B7%8A%E2%80%8D%E0%B6%BB%E0%B7%84%E0%B7%8F%E0%B6%BB%E0%B6%BA%E0%B6%9A%E0%B7%8A
විදුහල්පතිගේ ප්‍රහාරයෙන් සිසුවෙකුගේ අස්ථියකට හානි සිදුව තිබෙනවා.

කුරුණෑගල - මල්ලවපිටිය ප්‍ර දේශයේ පාසලක 12 වන ශ්‍රේණියේ ඉගෙනුම ලබන මෙම සිසුවා සිය අතක අස්ථියක් බිදීමෙන් ප්‍රතිකාර ලබන අතර ඔහු ‍චෝදනා කරන්නේ පාසලේ විදුහල්පතිවරයා විසින් තමන්ට කොසු මිටකින් පහර දීම හේතුවෙන් මෙම අනතුර සිදුවූ බවයි.