ගොඩනැගීමේ සංශෝධන කෙටුම්පත ව්‍යවස්ථාවට අනුකූලයි - ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණය දන්වයි

Thursday, 22 September 2016 - 11:00

%E0%B6%9C%E0%B7%9C%E0%B6%A9%E0%B6%B1%E0%B7%90%E0%B6%9C%E0%B7%93%E0%B6%B8%E0%B7%9A+%E0%B7%83%E0%B6%82%E0%B7%81%E0%B7%9D%E0%B6%B0%E0%B6%B1+%E0%B6%9A%E0%B7%99%E0%B6%A7%E0%B7%94%E0%B6%B8%E0%B7%8A%E0%B6%B4%E0%B6%AD+%E0%B7%80%E0%B7%8A%E2%80%8D%E0%B6%BA%E0%B7%80%E0%B7%83%E0%B7%8A%E0%B6%AE%E0%B7%8F%E0%B7%80%E0%B6%A7+%E0%B6%85%E0%B6%B1%E0%B7%94%E0%B6%9A%E0%B7%96%E0%B6%BD%E0%B6%BA%E0%B7%92+-+%E0%B7%81%E0%B7%8A%E2%80%8D%E0%B6%BB%E0%B7%9A%E0%B7%82%E0%B7%8A%E0%B6%A8%E0%B7%8F%E0%B6%B0%E0%B7%92%E0%B6%9A%E0%B6%BB%E0%B6%AB%E0%B6%BA+%E0%B6%AF%E0%B6%B1%E0%B7%8A%E0%B7%80%E0%B6%BA%E0%B7%92
ජාතිය ගොඩනැගීමේ බදු සංශෝධන පනත් කෙටුම්පත ව්‍යවස්ථාවට අනුකූල බවට ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණය දැනුම්දී ඇතැයි කථානායක කරූ ජයසූරිය අද පාර්ලිමේන්තුවේදී  කියා සිටියා.

මෙම පනත් කෙටුම්පතෙහි ඇතැම් වගන්තීන් ව්‍යවස්ථාවට පටහැනි බව සඳහන් කරමින් නීතීඥ ටී. ලියනාරච්චි ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණය හමුවේ පසුගියදා පෙත්සමක් ගොනුකළ අතර, එහි තීන්දුවයි ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණය කථානායකවරයා වෙත දැනුම්දී තිබුණේ.

මෙම පනත් කෙටුම්පත ජනමත විචාරණයකට හෝ පාර්ලිමේන්තුවෙන් බහුතර මන්ත්‍රී සංඛ්‍යාවකින් අනුමැතියට යොමු කරන ලෙස පෙත්සම්කාර නීතීඥවරයා ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණයෙන් ඉල්ලා තිබුණා.