මඩකලපුවේදී දුම්රිය දෙකක් ගැටේ

Thursday, 22 September 2016 - 13:27

%E0%B6%B8%E0%B6%A9%E0%B6%9A%E0%B6%BD%E0%B6%B4%E0%B7%94%E0%B7%80%E0%B7%9A%E0%B6%AF%E0%B7%93+%E0%B6%AF%E0%B7%94%E0%B6%B8%E0%B7%8A%E0%B6%BB%E0%B7%92%E0%B6%BA+%E0%B6%AF%E0%B7%99%E0%B6%9A%E0%B6%9A%E0%B7%8A+%E0%B6%9C%E0%B7%90%E0%B6%A7%E0%B7%9A
මඩකලපුව සිට කොළඹ බලා ධාවනය වීමට නියමිතව තිබූ උදයදේවී දුම්රිය, අද අලුයම පීලි පැනීමකට ලක්වී තිබෙනවා.

ඒ මඩකලපුව දුම්රියපොල ආසන්නයේදී  තවත් දුම්රිය එන්ජිමක ගැටීම හේතුවෙන්.