කළු ගඟට මුහුදු ජලය එක්වීමෙන් පානීය ජල අර්බුදයක්

Thursday, 22 September 2016 - 13:43

%E0%B6%9A%E0%B7%85%E0%B7%94+%E0%B6%9C%E0%B6%9F%E0%B6%A7+%E0%B6%B8%E0%B7%94%E0%B7%84%E0%B7%94%E0%B6%AF%E0%B7%94+%E0%B6%A2%E0%B6%BD%E0%B6%BA+%E0%B6%91%E0%B6%9A%E0%B7%8A%E0%B7%80%E0%B7%93%E0%B6%B8%E0%B7%99%E0%B6%B1%E0%B7%8A+%E0%B6%B4%E0%B7%8F%E0%B6%B1%E0%B7%93%E0%B6%BA+%E0%B6%A2%E0%B6%BD+%E0%B6%85%E0%B6%BB%E0%B7%8A%E0%B6%B6%E0%B7%94%E0%B6%AF%E0%B6%BA%E0%B6%9A%E0%B7%8A
වියලි කාලගුණයත් සමඟ කළු ගෙඟ් ජලයට මුහුදු ජලය මිශ්‍රවීම නිසා පානීය ජලය සැපයීමේ අර්බුදයක් මතුව තිබෙනවා.

ආපදා කළමනාකරන මධ්‍යස්ථානය සඳහන් කළේ මේ නිසා කළු ගෙඟන් ජලය සැපයෙන ප්‍රදේශවලට බවුසර් උපයෝගී කරගනිමින් ජලය බෙදාහැරීමට පියවර ගෙන ඇති බවයි.

කළුතර දිස්ත්‍රික්කයේ ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාස කිහිපයකට මෙම තත්ත්වය දැඩිව බලපා ඇති අතර, පසුගිය දින කිහිපයේ අනෙකුත් අවශ්‍යතාවන් සඳහා පමණක් ජලය බෙදාහැරි බව ජලසම්පාදන හා ජලාපවහන මණ්ඩලය කියා සිටියා.

පොළොන්නරුව දිස්ත්‍රික්කයට වියලි කාලගුණයෙන් වැඩි බලපෑමක් එල්ලවී ඇති අතර, පවුල් 7389 කට අයත් පුද්ගලයන් 30 000 කට අධික ප්‍රමාණයක් පීඩාවට පත්ව සිටිනවා.

පොළොන්නරුව, වැලිකන්ද, දිඹුලාගල, තමන්කඩුව සහ ලංකාපුර යන ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාසවල මෙම තත්ත්වය පවතින බවටයි  වාර්තාවන්නේ.

එමෙන්ම පානීය ජල අර්බුදය හේතුවෙන් දිස්ත්‍රික්කයේ පාසල්වල අධ්‍යයන කටයුතුවලටද බාධා එල්ලවී තිබෙනවා.

මේ නිසා පානීය ජලය එක් රැස් කරගැනීමට අවශ්‍ය ජල ටැංකි ලබාදෙන ලෙස පොළොන්නරුව දිස්ත්‍රික් ලේකම් එස්. සේනානායක පරිත්‍යාගශීලීන්ගෙන්  ඉල්ලා සිටිනවා.

පවතින තත්ත්වය මත අරපිරිමැස්මෙන් ජලය පරිහරණය කරන ලෙස ජලසම්පාදන හා ජලාපවහන මණ්ඩලය ජනතාවගෙන් ඉල්ලීමක් කරනවා.